Hàng loạt giám đốc doanh nghiệp ở Quảng Trị bị tạm hoãn xuất cảnh

Ngày 16/5, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Quảng Trị, đơn vị này vừa có thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh đối với 7 đại diện trên địa bàn, các thông báo này được gửi tới Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an).

Đại diện các doanh nghiệp bị tạm hoãn xuất cảnh là do các doanh nghiệp này thuộc trường hợp đang bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế.

Thời gian tạm hoãn xuất cảnh kể từ ngày 14/5 đến ngày người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế vào ngân hàng nhà nước.

Đầu năm nay, Cục Thuế Quảng Trị đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn.

Trong đó, Cục Thuế Quảng Trị tập trung theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế để có phương án chỉ đạo, điều hành thu kịp thời, dự báo thu hàng tháng, quý, sát đúng với thực tế phát sinh.From: nhà cái casino online

Đồng thời, rà soát, xác định những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả.

Cùng với đó, Cục Thuế Quảng Trị quyết liệt quản lý thu, thu hồi nợ thuế, chống thất thu, trong đó tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế và đẩy mạnh công tác quản lý nợ đọng thuế.