“ไทยฮอนด้า” จัด “ตั้งต้นดีขับขี่ปลอดภัย” ต่อยอดอาชีพให้ “ผู้พ้นโทษ”

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าในประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ “ตั้งต้นดีขับขี่ปลอดภัย” ร่วมกับสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการจากโรงเรียนตั้งต้นดี ได้รับการฝึกอบรมตามหลักสูตรพัฒนาทักษะการขับขี่ที่ถูกต้อง พร้อมเข้ารับการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลหรือใบขับขี่ เพื่อนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพในอนาคต รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน เพื่อปลูกฝังให้มีความสำนึก ความรับผิดชอบต่อสังคมคำพูดจาก คาสิโนออนไลน์

ดร.อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า ไทยฮอนด้ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการดีๆ แบบนี้ อีกทั้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของฮอนด้าที่ผู้ขับขี่ทุกคนจะต้องได้รับการอบรมทักษะการขับขี่ที่ถูกต้องและปลอดภัย เพื่อให้เมืองไทยเป็นเมืองแห่งการขับขี่ปลอดภัย และลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน การมีใบขับขี่ยังถือเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพได้ อาทิ อาชีพไรเดอร์ที่บริการส่งอาหารหรือขนส่งสินค้า ซึ่งเป็นอาชีพที่เปิดกว้าง และมีแนวโน้มเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ทั้งนี้ โรงเรียนตั้งต้นดี คือ สถาบันที่มอบโอกาสแก่ผู้พ้นโทษสู่ก้าวใหม่ในชีวิต ผ่านการสอนทักษะอาชีพที่หลากหลายและเติมทักษะการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับสังคม ซึ่งไทยฮอนด้า ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันสู่การเริ่มต้นใหม่ที่ยั่งยืนให้แก่ผู้พ้นโทษผ่านโครงการตั้งต้นดีขับขี่ปลอดภัย โดยทักษะด้านการขับขี่นั้น สามารถนำไปต่อยอดสู่การประกอบอาชีพได้ นอกจากนี้ ผู้ร่วมโครงการยังได้รับการอบรมและฝึกฝนการขับขี่อย่างปลอดภัย สอดคล้องกับเป้าหมายหลักของไทยฮอนด้า ในการสร้างเมืองไทยให้เป็นเมืองแห่งการขับขี่ปลอดภัยอย่างแท้จริง.