เสร็จแล้ว! ยกระดับถนน ปท.3009 ‘ปทุมธานี’ ระยะทาง 1.5 กม. เชื่อมเดินทางสะดวก

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 1 (ปทุมธานี) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย ปท.3009 แยก ทล.305-บ้านปากคลองหกวา อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ช่วง กม.ที่ 8+910-10+490 ระยะทาง 1.580 กิโลเมตร(กม.)งบประมาณ 26.4 ล้านบาท แล้วเสร็จ เปิดให้ประชาชนใช้สัญจรเรียบร้อยคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น

ซึ่งได้ทำการขยายถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องหมายจราจร ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง สิ่งอำนวยความสะดวก

เนื่องจากถนนสายดังกล่าว เป็นเส้นทางการขนส่งสนับสนุนโครงข่ายโลจิสติกส์ มีโรงงานอุตสาหกรรม และพื้นที่ชุมชนหนาแน่น จึงทำให้มีปริมาณการจราจรมากถึง 4,487 คัน/วัน ดังนั้นโครงการนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจการคมนาคมขนส่งภายในภูมิภาค เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยในการเดินทางให้กับผู้ใช้เส้นทางและประชาชนในพื้นที่ พัฒนาต่อเติมโครงข่ายทางถนนให้สมบูรณ์ และรองรับปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด