เช็กเลย! ทช.แนะนำเส้นทางเลี่ยงเชียงใหม่-ลำพูน หลังสะพานข้ามแม่น้ำปิงขาด

เมื่อวันที่ 1 ต.ค.66 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่ (ขทช.เชียงใหม่) รายงานสถานการณ์ถนนทางหลวงชนบทสาย ชม.3003 แยก ทล.108-บ้านหนองล่อง พื้นที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ และ อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยไม่สามารถสัญจรผ่านได้ในขณะนี้

เนื่องจากสะพานข้ามลำน้ำปิง ที่ตั้งอยู่บนถนนสาย ชม.3003 เชื่อมการเดินทางระหว่าง อ.จอมทอง และ อ.เวียงหนองล่อง เกิดการทรุดตัวลง จำนวน 3 ช่วง ความยาว 60 เมตร ทำให้ไม่สามารถสัญจรผ่านสะพานได้ ปัจจุบัน ขทช. เชียงใหม่ ได้ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเลี่ยง สัญญาณไฟกระพริบ เพื่อความสะดวกปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทางเรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในสายทางอย่างใกล้ชิดตามข้อสั่งการนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.คมนาคม

ทั้งนี้ขอแนะนำเส้นทางเลี่ยง สะพานบริเวณใกล้เคียง จำนวน 3 แห่ง เพื่อให้ประชาชนใช้สามารถสัญจรผ่านได้ก่อน ซึ่งอยู่ห่างจากสะพานที่ชำรุดประมาณ 5 กิโลเมตร (กม.) ดังนี้ 1.สะพานด้านเหนือน้ำบ้านดงหลวง 2.สะพานด้านท้ายน้ำบ้านท่าหลุกและ 3.สะพานด้านท้ายน้ำบ้านทุ่งหมากหนุ่มคำพูดจาก ทดลองเล่นสล็อตทุกค่ายไม่ต้องสมัคร

อย่างไรก็ตาม ทช. จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่อง และจะให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลัง โดยจะประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่แขวงทางหลวงชนบทในพื้นที่หรือสายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146