“มูลนิธิกองทุนกีฬา” เปิดตัวบอร์ดชุดใหม่ ผนึกกำลังพัฒนานักกีฬาไทย

นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เปิดเผยว่า สมาคมฯ ได้ดำเนินจัดทำรายชื่อคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา และลงนามถึงกระทรวงมหาดไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยกรรมการบริหารฯ ชุดนี้ เป็นผู้มีที่ความรู้ความสามารถ เพียบพร้อมด้วยคุณวุฒิและวัยวุฒิ ประกอบด้วย นายณัฎฐ์ ธีรณัฐสุภานนท์ ประธานคณะกรรมการบริหาร ส่วนรองประธาน รศ.ดร.วีระเชษฐ์ ขันเงิน, ดร.เลอภพ โสรัตน์, ดร.กฤตพล ทองดอนพุ่ม, หม่อมหลวงโอรัส เทวกุล, นายนัฐชัย ไชยพรม, นายกิตติศักดิ์ โพธิ์แก้ว, นายภานพ ใจเกื้อ เลขาธิการ, นางสาวสิริรัตน์ ราวินิจ รองเลขาธิการ, นางสาวปัญจรีย์ ราวินิจ เหรัญญิก, พล.อ.โชคดี เกตุสัมพันธ์ นายทะเบียน, นายบัณฑิต สาครวิศวะ ปฏิคม, นายวัฒนา ภู่โอบอ้อม กรรมการผู้แทนนักกีฬา, นายภูริต ชาญเศรษฐิกุล กรรมการ, นายไกรสร เสนาประทุม กรรมการ และนายไชยพงศ์ กรวรสุรมย์ ประธานศูนย์ฝึกกีฬาฯ

นายณัฎฐ์ กล่าวต่อว่า ก่อนหน้านี้ได้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่ปรึกษามูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬาไปแล้ว ซึ่งก็เป็นที่น่ายินดีที่มีบุคคลที่มีชื่อเสียง มีความรู้ความสามารถ ที่ให้เกียรติกับกระผมและมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มาเป็นที่ปรึกษา หลังจากนี้จะได้นำคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารฯ เข้ากราบขอพร พร้อมรับนโยบายประสานประโยชน์กับผู้ใหญ่ในวงการกีฬา อาทิ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซี เมมเบอร์), ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ ซึ่งจะมีการแถลงข่าวเปิดตัวคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา ภายในเดือน ธ.ค.นี้ ต่อไป

สำหรับนโยบายหรือโครงการของมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา เบื้องต้นได้กราบนำเรียนผู้ว่าการ กกทคำพูดจาก ทดลองใช้ สูตรสล็อต. โดยมีโครงการในการเกื้อหนุนทาง กกทคำพูดจาก เว็บสล็อตใหม่ล่. และสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เช่น โครงการ ONE HERO ONE COMPANY เป็นโครงการที่จะจับคู่บริษัทเอกชนให้มาสนับสนุนสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ทั้งเป็นการสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมเป็นรายปี การรับสมัครนักกีฬาทีมชาติไทย เข้าทำงานเพื่อให้มีงานทำ รวมถึงนักกีฬาคนพิการไทย ด้วย

นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังมีโครงการเปิดศูนย์ฝึกกีฬาฯขึ้นเพื่อรองรับนักกีฬาต้นกล้าในการฝึกและผลิตให้มีนักกีฬาที่มีความสามารถ เพื่อให้สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย สามารถนำนักกีฬาต้นกล้าที่แข็งแรงแล้วไปต่อยอดได้ โดยจะมีการนำวิทยาศาสตร์ทางการกีฬาและนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งขณะนี้ได้เริ่มจากกีฬาสนุกเกอร์ ที่คนไทยมีความสามารถทัดเทียมกับนักกีฬาจากทั่วโลก อีกทั้งมูลนิธิฯ ยังให้การสนับสนุนนักกีฬาอาชีพโลก อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งยังมีโครงการประสานประโยชน์ในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มพิเศษให้กับนักกีฬาที่เดินทางไปแข่งขันกีฬาอาชีพโลก เพื่อให้ได้รับความสะดวกในการเดินทางไปแข่งขัน ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารมูลนิธิกองทุนพัฒนาการกีฬา มีเป้าหมายในการสร้างสรรค์กีฬาเพื่อสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ พร้อมเคียงข้างนักกีฬาไทยทั้งในและนอกสนาม