“ภูมิธรรม” ผนึก 2 สมาคม จัดให้อีกลดราคาปุ๋ยต่อถึงมี.ค. 67 แจกของขวัญปีใหม่

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยถึงการดูแลราคาปุ๋ย พร้อมด้วยนายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประภาศเภสัช นายกสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และ น.ส.วรัญญา บุญวิวัฒน์ นายกสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทย ว่า กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการลดราคาปุ๋ย เป็นของขวัญปีใหม่ซึ่งปุ๋ยเป็นต้นทุนการผลิตของพี่น้องเกษตรกร ถ้าเราสามารถจัดการได้ดี ต้นทุนจะลดลง ผลผลิตได้คุณภาพมากขึ้น มีกำไรได้มากขึ้น ภายใต้นโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และขยายโอกาส” ของกระทรวงพาณิชย์ที่ใช้ดูแลเกษตรกร Quick Win 99 วัน เป็นการวางรากฐานให้เกษตรกร

ทั้งนี้ เริ่มทำโครงการตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.-31 ธ.ค. 66 ตั้งเป้าลดราคาปุ๋ย 3 ล้านกระสอบ โดยกรมการค้าภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทย และสมาคมการค้าผู้ผลิตปุ๋ยไทยร่วมมือการดำเนิน “โครงการพาณิชย์สั่งลุย ลดราคาปุ๋ย” ตั้งแต่วันที่ 2 ต.ค.-31 ธ.ค. 66 จำหน่ายแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเคมีสูตรสำเร็จ ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด ให้แก่เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร

โดยระยะที่ 1 เริ่มตั้งแต่ ต.ค.-ธ.ค. 66 ปริมาณ 151,920 ตัน หรือประมาณ 3 ล้านกระสอบ จำนวน 64 สูตร

ระยะที่ 2 ม.ค.-มี.คคำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น. 67 สมาคมฯ สนับสนุนปุ๋ยเพิ่มเติมอีก 2,500 ตัน หรือประมาณ 50,000 กระสอบ มีปุ๋ยเข้าร่วมโครงการรวมทั้งสิ้น 154,420 ตัน ประมาณ 3.1 ล้านกระสอบ ปรับลดราคากระสอบละ 10-50 บาท หรือลดราคา 1-8%

ทั้งนี้ ผลการดำเนินการเมื่อวันที่ 25 ธ.ค. 66 มีสถาบันเกษตรกรสั่งซื้อปุ๋ยในโครงการแล้วจำนวน 109 แห่ง รวมปริมาณปุ๋ย 42,561 ตัน หรือ 851,213 กระสอบ สามารถช่วยลดต้นทุนเกษตรกรได้ประมาณ 223 ล้านบาท ยังมีโครงการฯ ต่อเนื่องไปจนถึงเดือน มี.ค. 67 ยังเหลือปุ๋ยอีกประมาณ 2.2 ล้านกระสอบ ให้เกษตรกรลดรายจ่ายในการผลิต ต้นทุนการผลิตต่ำลง ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมผู้ค้าปุ๋ยทั้ง 2 สมาคม ที่เห็นประโยชน์ เห็นใจพี่น้องเกษตรกร เป็นผลดีกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคำพูดจาก ทดลองสล็อต ใหม่ล่าสุด

“วันนี้พวกเราทำงานหนัก โดยมีเป้าหมายเพื่อเกษตรกร อยากเห็นพวกท่านแข็งแรง ถ้าท่านแข็งแรงประเทศก็แข็งแรง วันนี้ทุกองคาพยพของรัฐบาล จะขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาพัฒนาเศรษฐกิจให้สูงขึ้น กำลังซื้อจะได้สูงขึ้น วงจรเศรษฐกิจจะดีขึ้น เป็นผลดีกับทั้งประเทศ วันนี้ความร่วมมือของทุกส่วนไม่มีปัญหา เราจะขับเคลื่อนไปด้วยกัน โดยมีเป้าหมายร่วมกันให้คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุด จากการทุ่มเททำงานให้กับพวกท่านอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เหมือนที่ท่านนายกฯ ให้คำมั่นไว้กับพี่น้องประชาชน” นายภูมิธรรม กล่าว