ท่องบทสวดมนต์ผิด ๆ ถูก ๆ ทำให้คาถาไม่ศักดิ์สิทธิ์-

ช่วงเข้าพรรษาแบบนี้ ศาสนิกชนหลายคนหลายคนอาจมีแพลนในการไปวัดทำบุญหรือสวดมนต์ปฏิบัติธรรม บางคนก็มักจะถือเอาช่วงดี ๆ เช่นนี้ในการถือศีล เพื่อสร้างอานิสค์ผลบุญ ให้ตนเองรู้สึกสงบ สบายกายสบายใจ พร้อมต่อการดำเนินชีวิตแบบดำรงไปด้วยสติและปัญญา

แต่การเจริญสติด้วยการสวดมนต์ที่หลายคนมักถือปฏิบัติกันมาโดยเฉพาะเมื่อถึงช่วงวันพระใหญ่ มีบางบทสวดก็จำได้ขึ้นใจท่องได้คล่องปาก แต่บางบทก็อาจจะไม่คุ้นเคย ประกอบกับคำสะกดภาษาบาลีที่อ่านยาก จนเกิดเป็นคำถามว่า สวดมนต์ผิดๆ ถูกๆ ทำให้คาถาไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่?

สวดมนต์หรือท่องคาถาต่าง ๆ แล้วท่องผิดหรืออ่านคำภาษาบาลีไม่ถูกต้องจะมีผลทำให้คาถาไม่ศักดิ์สิทธิ์หรือไม่

พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ กล่าวว่า "คุณโยมเวลาเราสวดมนต์ไม่ว่าจะผิดหรือถูกผลเกิดขึ้น 2 ทาง คือ 1.เจตนาของเราเนี่ย จิตของเราที่มีความเคารพพระรัตนตรัยจิตตรงนี้เกิดแล้วสำเร็จแล้วไม่ว่าเราจะท่องผิดหรือท่องถูกก็ตาม อันที่ 2 คือ การเปล่งวาจาสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยด้วยการสวดมนต์เนี่ยนะ จะทำให้ใจเป็นสมาธิขึ้นไม่ว่าเราจะสวดผิดหรือสวดถูกก็ตามเนี่ย ระหว่างที่สวดไปใจก็จะเป็นสมาธิ แต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยเราตั้งใจศึกษาแล้วก็ท่องทรงจำไว้ให้ดี แล้วสวดให้ถูกต้องด้วยเนี่ย ก็จะเพิ่มทำให้การสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเนี่ยบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้น เจริญพร"

บทสวดมนต์ควรที่จะสวดจำนวนที่ถูกเขียนกำลังตามวันหรือไม่ ? พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญ ให้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า "อยู่ที่เรา ถ้าเราชอบสวด จะสวดมากหน่อยก็ว่าตามกำลังวัน ถ้าหากเราไม่ชอบสวด เราก็ภาวนาไปเลย สวดมนต์เหมือนกับยาทา กว่าจะออกฤทธิ์ให้หายก็หลายวัน แต่ภาวนาเป็นยากิน วันสองวันก็รู้เรื่องแล้ว"

ถ้าหากมีเวลาเราก็สวดมนต์ของเรา ถ้าหากไม่มีเวลาก็วิ่งเข้าใส่อารมณ์ภาวนา ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าสวดมนต์ไม่ดี ถ้าคนสวดมนต์เป็น เราสามารถทรงอารมณ์ภาวนาตอนสวดมนต์ได้ สามารถส่งกำลังใจขึ้นนิพพานไปสวดถวายพระพุทธเจ้าท่านก็ได้ ขณะเดียวกันสามารถที่จะกำหนดตัวอักษรให้ขึ้นมาอยู่ตรงหน้าทีละแถวทำเป็นทิพจักขุญาณก็ได้ เพียงแต่ว่าเราทำได้แค่ไหน ?

ถ้าหากเราไม่สามารถทำลักษณะนี้ได้ เราชอบการภาวนามากกว่า เราก็ภาวนาไป เพราะว่าการสวดมนต์เป็นพื้นฐานของการสร้างสมาธิเหมือนกัน ในเมื่อเรามีสมาธิ เราจะวิ่งตรงไปทำสมาธิเลยก็ได้ ท่านไม่ได้ว่าอะไร หากอยากสวดเลือกเอาบทที่ชอบ ไม่จำเป็นที่จะต้องไปตามเขาก็ได้

ที่มาพลังจิต, พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ,พระครูธรรมธรเล็ก สุธมฺมปญฺโญคำพูดจาก รวมเว็บ PG Slot